lyotard

Bedenin soykütüğü üzerine karalamalar

Son dönemde özellikle sosyal bilimler disiplini içinde, aynı zamanda sinema, fotoğraf ve çağdaş sanatın da üzerine fazlasıyla kafa yorduğu, ama sosyolojinin kimlik kuramı, yer yer feminist epistemoloji ve metodolojinin

Filmler ve Rüyalar üzerine

Thornsten Botz-Bornstein tarafından kaleme alınan Filmler ve Rüyalar adlı yapıt felsefe ve sinemanın kışkırtıcı diyalektiğini gözler önüne seriyor. Özellikle Ta...