Sel Yayıncılık’ın Giriş Kitaplığı adını verdiği yeni dizisinin ilk kitabı Nicki van der Gaag‘ın Feminizm kitabı raflarda yerini aldı. Bu kitabı Chris Brazier’in Dünya Tarihi, Jean François Bert’in Foucault ve William Outhwaite’in Sosyal Teori kitapları izleyecek.

Sel Yayıncılık, Giriş Kitaplığı dizisini şöyle anlatıyor:

İnsanlığın dur durak bilmeyen düşünsel mirası, bir yandan uzmanlaşma baskısıyla okuru detaylara bakmaya yöneltirken, öte yandan da yolculuğun başında olanların kaybolmasını kolaylaştırıyor. İşte, bu nedenle başlangıçlara dönmek, düşünsel ayrımların ve özgünlüklerin izini sürmek ve bir bütün olarak bakmayı öğrenmek, eskiye kıyasla bugün çok daha acil bir ihtiyaca dönüştü.

Bu ihtiyaca yanıt vermeyi amaçlayan Giriş Kitaplığı, evrensel düşünce haritamızı şekillendiren temel kavramların, akımların ve düşünürlerin izini sürmek üzere yola çıkıyor. Kavramları ve düşünce akımlarını karmaşıklaştırmadan, tarihsel bir bağlama oturtarak gelişim aşamalarını gözler önüne seren; düşünürleriyse bir bütün olarak ele alıp insanlığa yaptıkları katkıları sarih biçimde betimleyen kitapların yer aldığı bu dizi, yalnızca yolun başında olanlara değil, aynı zamanda geri dönüp bir kavramla, akımla ya da düşünürle yeniden hemhal olmak isteyenlere de sesleniyor.

Paylaş