Esen Kunt

Rüya defterleri-1

 “Abanoz silmeli küçük salonda lambalar, aynalar, kadehler birbirine hep aynı parıltıyı gönderiyorlardı” Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdullah Efendi’nin Rüyaları A...

Modernizmin aurası: Melodramik imgelem

1 Türk modernleşmesinin bir yansıması olan Yeşilçam Sineması ulus devlet ve erilliğin inşasında toplumsal bir mimetik dispositif olarak işlev görmüştür. Yeşilç...

Madam Eleni

Göz dedi ki konuş, Duru bir bakışın gölgesi vardı dudaklarında Suskunluk vardı zihninde Kelimeleri mandallayıp Gökyüzüne içindeki hüznü kurutmak vardı. Si...

Eril tasavvur: Türk modernleşmesi

Modernleşme her şeyden önce bir değişim ve dönüşüm projesidir. Hele Doğu’yla Batı, modern ile geleneksel, eril ve dişil’in hudutlarında özel ve kamusal ayrımlar...

Yitik bir İstanbul ikonografisi: İnci Pastanesi

Yavaş yavaş İstanbul’un bildiğimiz suretlerini yitirir olduk. Kapitalist düzeneğin kodlarına uyumlu tüketim kültürünün vaaz ettiği biçimde, alışveriş  merkezler...

Müphem cinsellikler

Sosyal bilim disiplinleri içinde son dönemde yapılan tartışmalara göz gezdirdiğimizde özellikle feminist epistemoloji içinde Judith Butler’in yaptığı çalışmalar...