tuba ünsal

Eskimeyen bir efsane: Keşanlı Ali

Keşanlı Ali Destanı, 50 yıldır unutulmadı, çünkü hâlâ günümüz Türkiye’sine dair söz söylüyor, acıyı, adaletsizliği, yoksulluğun umut ve hayallerini...