metin altıok

Bozlak Kedi ve Ölüm – Metin Altıok

Kaç zamandır inatla bir sevdayı sürerim, Bilinmedik yüzünde balkıyan sis peçesi. Yolları ezberden ben hep ona giderim, İçimde düğüm düğüm bir bozlak cerbezes...

Yangın yananındır

18 yıl önce, polis tutanaklarına göre, azgın, kana susamış damarlarında katil kanı akan kalabalıktan şu ses yükseliyordu: “Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak.” O gün orada Cumhuriyet yıkılmadı,