bozlak kedi ve ölüm

Bozlak Kedi ve Ölüm – Metin Altıok

Kaç zamandır inatla bir sevdayı sürerim, Bilinmedik yüzünde balkıyan sis peçesi. Yolları ezberden ben hep ona giderim, İçimde düğüm düğüm bir bozlak cerbezes...