avrupa kültür başkenti

Gazhane nasıl kurtulur?

Tescillenmiş bir endüstri mirası olan Hasanpaşa Gazhanesi, tam 17 yıldır geleceğini arıyor. Sadece Kadıköy'ün değil İstanbul'un önemli endüstri yapıları arasınd...