1. Her kedi birey özgür doğar, özgür yaşar.
  2. Her kedi birey insanını seçme ve onu köleleştirme hakkına sahiptir. Kedi birey birden fazla insan sahiplenebilir. Bu hak kısıtlanamaz.
  3. Her kedi bireyin dilediğince yaş ve kuru mamaya erişim hakkı vardır. Sağlık sorunlarının gerektirdiği diyet koşulları bizzat kedi bireyin kendisince belirlenir ve uygulanır. Bu konu dayatma ve zorlamaya kapalıdır.
  4. Her kedi bireyin istediği zaman ve kucakta keyif gır gırı yapma hakkı vardır. Kedinin himayesi altındaki her insanın görevi bu gır gırın devamlılığını ve kalitesini sağlamaktır. Bu hak ertelenemez ve sorgulanamaz.
  5. Her kedi bireyin istediği zamanda, istediği yerde yatma hakkı vardır. “Ay, bi’ kay da yer aç,” “Tuvaletim geldi kızım, kalksana,” “Babacım, çekil de annen otursun,” gibi saçma ve saygısızca bahanelerle dürtüklenemez, ittirilemez.
  6. Her kedi birey insanının eğitim süreci boyunca yasama, yürütme ve yargı gücünü elinde bulundurur. Karar ve uygulamaları sorgulanamaz.
  7. Her kedi birey evine girecek insanların seçimi konusunda tek söz sahibidir. Bu hak esnetilemez, çarpıtılamaz.
  8. Her kedi birey oyun saatini ve şeklini kendi tayin eder. İnsanı bu konuda tam anlamıyla ona tabidir.
  9. Her kedi bireyin temiz kum hakkı vardır, bu ertelenemez ve geçiştirilemez.
  10. Her kedi birey BİREYDİR ve gereken saygının gösterilmesi zorunludur.

Anıl Ceren Altunkanat

Kültür Mafyası Editörü

ceren@kulturmafyasi.com

Latest posts by Anıl Ceren Altunkanat (see all)

Paylaş