Zeynep Çelik’in İmparatorluk, Mimari ve Kent: Osmanlı – Fransız Konuşmaları, 1830 – 1914 isimli kitabını basan SALT, kitap kapsamında Edhem Eldem ve Zeynep Çelik ile birlikte bir de söyleşi düzenliyor. 13 Eylül Perşembe saat 18.30’da gerçekleşecek söyleşinin odak noktası Geç Osmanlı dönemi olacak. Görsel kültür, mimarlık ve kent tarihi alanlarındaki teorik, metodolojik ve ampirik problemlerin tartışılacağı söyleşide ayrıca; disiplinlerarası araştırma, yorumlama, belgeler, kaynak kullanımı ve suistimalleri, tarih yazımına yaklaşımlar, değişen terminoloji ile moda etkileri gibi konular da değerlendirilecek.

SALT Galata, Bankalar Caddesi No: 11 Karaköy

Paylaş