Şiir, edebiyatın en öznel alanlarından biri. Her bir satırını tam olarak içselleştirebilmek için, şairi de olabildiğince tanımak gerekiyor. Elbette şiir yazıldığı andan itibaren şairden bağımsız bir eserdir ve her okuyan kendi izleğinden geçirerek şiire farklı yorumlar getirebilir. Ama her bir dizenin gerçek rotasını merak edenlerimiz az değil.

Dünyayla Söyleşen Şair Ataol Behramoğlu kitabı Figen Yılmaz‘ın Behramoğlu’nun dizelerinin rotasını takip etme isteğiyle ortaya çıkan bir monografi. Ataol Behramoğlu’nun yaşamını, şiirlerinden ayırmadan; hangi eserlerinin hangi sürecin ürünü olduğunu ortaya koyan oldukça doyurucu bir inceleme; imgelerin ötesine dair bir kazı, Behramoğlu dizelerine yönelik başarılı bir arkeoloji çalışması.

Bu başarılı monografi yalnızca Behramoğlu okurları ya da şiir meraklıları için değil; şairle daha önce tanışmamış okurlar için de ilgi çekici nitelikte.

arka kapak

Ataol Behramoğlu’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan kitabına edebiyat düşünürü ve akademisyen Laurent Mignon’un yazdığı kapsamlı giriş yazısının başlığını elinizdeki monografi çalışmasına da başlık olarak seçmekle genç araştırmacı Figen Yılmaz doğru bir şey yapmış.

Çünkü yaşam ve sanatsal yaratı, şairler başta olmak üzere kuşkusuz bütün sanatçılar bakımından az ya da çok özdeşlik taşısa da Ataol Behramoğlu’nun kişisel yaşamı, toplumsal eylemliliği ve şiiri, eşine kolay rastlanmayacak bir bütünlük oluşturuyor.

Daha açıklayıcı bir deyişle, kişisel yaşantıları toplumsal eylemliliğiyle ve her ikisi şiiriyle, denebilir ki başlangıcından bugünlere, şaşılası bir bütünlük içinde sürüp gelmiş bir şairden söz ediyoruz.

Bu nedenle de bu yaşam ve şiir, şairin kişisel yaşamının olduğu kadar, ülkemizde ve dünyada yaşanmış ve yaşanmakta olan dönemlerin de temaları, izdüşümleri ve tınılarıyla örülmüştür. Behramoğlu, gerçekten de sözcüğün en kapsayıcı anlamıyla, kendisinin de etkin olarak katıldığı dünyayla (insanla, toplumla, varoluşla) söyleşen bir şairdir…

Bu söyleşi inişli çıkışlı bir çizgide, fakat asıl eksenden milim sapmaksızın, insan sevgisi ve yaşama sevincini yitirmeksizin, baş döndürücü bir akış içinde gerçekleşiyor.

Figen Yılmaz, yüksek lisans tezi olarak başarıyla savunduktan sonra kitaplaştırdığı monografisinde, en uzak çocukluk dönemlerinden başlayarak şairin yaşamını ve şiirini ilmek ilmek irdeleyip dokuyarak sadece bilimsel anlamıyla değil roman tadında akıcılığıyla da çok başarılı bir yapıt ortaya koymayı başarmış.

Behramoğlu okurlarının ve şiirseverlerin yanı sıra çok geniş bir okuyucu kitlesinin ilgi ve beğenisini kazanacağından kuşku duymadığımız bu yapıt, monografi türünün seçkin bir örneği olarak da edebiyartımızda yerini alacaktır.

Paylaş