Kadir Has Üniversitesi’nde bugün başlayıp 5 Mayıs tarihine kadar sürecek olan ve artık bir gelenek haline gelen “Türk Sineması’nda Yeni Yönelimler Konferansı’nın bu yılki teması “Sinema ve Bellek”.

Konferans bu yıl Laura Mulvey gibi çok önemli bir konuğu da ağırlıyor . “Görsel Haz ve Anlatı Sineması” isimli çalışmasıyla feminist sinema kuramına çok farklı bir bakış getiren Mulvey, psikanalizin politik kullanımıyla feminist sinema teorisinde yeni bir paradigmayı da ortaya koymuştur. Geçmişin sinema anlayışına bir bakıma meydan okuyarak teori ve pratiği bir arada götürmeye çalıştığı için alanındaki teorisyenlerden farklı bir duruş sergiler. Fallus merkezciliğe eleştirel bir bakış açısı getirerek “imge olarak kadın” ve “bakan özne olarak erkek” bakışını tartışmaya açtığı noktada “dikizcilik (skopofili)” kavramını da sınıflandırır. Sinemanın ezelden ebede bir “skopofilik mekanizma” olarak işlediğini savlayan Mulvey anaakım Hollywood sinemasında ikonlaştırılan kadınların da nasıl bu dikizci ve  erkek nazarına göre inşa edildiğini kanıtlamaya çalışır. Bugün yapacağı konuşmada da “ Hitchcock’un Sarışınları:Feminizm ve Psikanalitik Film Teorisi” üzerinde  duracak.

Özellikle  yeni türk sinemasını toplumsal cinsiyet kodları, erkeklik ve kadınlık kurguları, arzu, modernlik, beden, gibi  konuları sinema disiplini içinde, sosyoloji ve felsefenin kesişim çizgileriyle çalışan bir akademisyen olarak şu anda yazdığım sinema kitabı ekseninde Laura Mulvey’in kaleme aldığı eserler ve çektiği filmlerin benim için en öncelikli başucu kaynaklarından biri olduğunu söyleyebilirim,

İlerleyen tarihlerde Laura Mulvey’in “Görsel Haz ve Anlatı” sineması üzerine kaleme aldığım makaleyi de bu  konferans  bağlamında okuyabilirsiniz.

Esen Kunt

Paylaş
Share On Twitter
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Contact us